Technisch proces Ijzerconstructies

Het lassen van ijzeren onderdelen zonder te komen tot een functioneel object werd voor het eerst toepast in de jaren twintig van de vorige eeuw. De kunststijl van het Surrealisme die in 1924 na publicatie van het Surrealistisch Manifest door André Breton alom in zwang raakt, leent zich hier bij uitstek voor. Immers, deze kunststijl 'predikt' niet alleen het bestaan van een hogere werkelijkheid maar keert zich tevens tegen de bestaande orde van de logica, tegen morele conventies en bestaande verbanden. Zo werd de weg vrijgemaakt voor het 'intuïtief' samenvoegen van 'niet bij elkaar passende onderdelen'. 

Pablo Picasso die bij Julio Gonzalez leert lassen, maakt zich in 1929 met zijn constructie 'Vrouw in Tuin' als driedimensionaal vormgever van alle traditionele beeldhouwkundige opvattingen los. De kracht van dit werkstuk is dat de betekenis c.q. functie van de gehanteerde onderdelen volledig van tafel wordt geveegd doordat de verschillende elementen in een ongebruikelijke samenhang bijeen worden gebracht.

Berry Dohmen last verschillende onderdelen aan elkaar waardoor een object ontstaat met een gebruiksfunctie. Zo krijgen afgeschreven ijzeren voorwerpen een tweede, spannend leven.

  • Kandelaar
  • Kandelaar Montigny 2010
  • Omschrijving: b. ca. 30 cm.